Неділя, 23. Грудня 2018

Канабіноїди проти дитячої епілепсії. Що відомо вченим?

Український медичний часопис узагальнив результати досліджень терапевтичних та побічних ефектів застосування канабідіолу в терапії дитячої епілепсії.

За актуальними статистичними оцінками, епілепсія – захворювання, яке зачіпає більше 50 млн людей по всьому світу, з яких третина має форми патології, резистентні до терапії. Про це йдеться у публікації видання Український медичний часопис.
Наслідки резистивних до терапії форм епілепсії, які діагностуються у дитячому віці, є катастрофічними. Це зумовлено частотою судомних нападів, що прогресивно погіршують фізіологію функціонування центральної нервової системи, когнітивний статус та негативно впливають на життя дитини.
В той же час протягом останніх десятиліть серед терапевничних тенденцій у лікуванні зазначених станів помічається невпинне зростання інтересу до застосування препаратів медичного канабісу у дітей.
Дослідження властивостей 9-дельта-тетрагідроканабінола (nine-delta‐tetrahydrocannabinol — THC) та канабідіола (cannabidiol — CBD) отримали найбільше поширення у роботах, присвячених вивченню потенціальних протиепілептичних агентів.

ЧИТАТИ: DJ Челсі Лейланд. Життя з епілепсією та медичним канабісом

За результатами практичних досліджень встановлено, що психоактивні властивості THC можуть обмежувати його потенціал у якості протиепілептичного препарата.
На відміну від цього, СВD проявляв менш вираджені психоактивні ефекти і у тварин з модельованим станом припиняв розвиток послідовних судомних нападів. Однак до недавнього часу проводились лише окремі клінічні дослідження ефективності та безпеки лікування пацієнтів з епілепсією за допомогою лікарських засобів на основі канабісу.
Дані, отримані у подібних роботах, відрізнялись суперечливістю результатів і значним розходженням точок зору клініцистів-неврологів щодо того, чи є достатньо обгрунтувань ефективності та безпеки застосування подібних препаратів.
За даними системного огляду, представленого у бібліотеці Кокрейнівського товариства (Gloss D., Vickrey B., 2014), у чотирьох рандомізованих контрольованих дослідженнях, де оцінювалось застосування канабіноїдів у дорослих з діагнозом епілепсії, не отримано достовірних даних про ефективність та безпеку застосування зазначених лікарських сполук.  Однак у ряді недавніх досліджень описано позитивний ефект СВD при лікуванні дітей з епілепсією (Devinsky O. et al., 2016; Tzadok M., 2016; Aguirre-Velazquez C.G., 2017; Hausman-Kedem M., 2018).

ЧИТАТИ: Побічні ефекти канабідіолу (СBD). Що кажуть дослідження?

Також Управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (US Food and Drug Administration) США нещодавно схвалено перший препарат на основі канабісу (медичний екстракт канабідіолу) для лікування пацієнтів з синдромами Драве та Леннокса-Гасто.

Канабідіол у лікуванні дітей з епілепсією

У новому дослідженні, результати якого опубліковано у журналі “Epilepsia” 4 грудня 2018,  співробітниками Школи епідеміології та громадського здоров’я Університета Оттави (School of Epidemiology and Public Health, University of Ottawa), Канада,  представлено систематичний огляд, що дозволяє оцінити дослідження, в яких застосовувались лікарські сполуки на основі канабісу у терапії при епілепсії у дітей. Методологія представленого огляду дозволяє ефективно проаналізувати та порівняти розрізнені дані, щоб оцінити їх якість та можливість практичного застосування зацікавленими клініцистами та особами, що здійснюють огляд за дитиною.

ЧИТАТИ: Великобританія легалізує медичний канабіс. Бо поліція відібрала ліки у хворих дітей

Мета дослідження – оцінити потенціал терапевтичного застосування та спектр можливих побічних ефектів препаратів на основі медичного канабісу у лікуванні дітей з епілепсією, стійкою до лікарських форм. У процесі аналіза відібрано рандомізовані контрольовані (РКД) та нерандомізовані дослідження (НРД), в яких вивчались особливості застосування лікарських сполук на основі канабісу в дітей з діагнозом “епілепсія”. Автори провели аналіз у базах даних MEDLINE, Embase, PsycINFO, Кокрейнівській бібліотеці, а також розрізнених джерел станом на 25 квітня 2018 року.
При оцінці враховувались первинні (купування судомних нападів) та пролонговані ефекти (загальне зниження частоти судомних нападів у об’ємі  ≥ 50%), а також такі показники, як якість життя, особливості сну, дані про епізоди епілептичного статуса, розвиток побічних ефектів з боку шлунково-кишечного тракту, частота екстреної госпіталізації до відділень невідкладної допомоги, летальні випадки. Зібрані дані було об’єднано у метааналіз випадкових ефектів.  Ймовірність систематичних похибок оцінювалась окремо для кожного дослідження.

ЧИТАТИ: Священики обговорили медичний канабіс (ВІДЕО)

У ході проведеного аналіза авторами відібрано 4 РКД та 19 НРД, де переважно вивчався  терапевтичний потенціал канабідіола.  За результатами встановлено, що в РКД не спостерігалось статистично достовірної різниці між застосуванням канабідіолу та плацебо у купуванні судомних нападів. (відносний ризик  [ВР] 6,77; 95% інтервал довіри [ІД] 0,36… 128,38; 1 РКД), зміни якості життя пацієнтів (середня різниця склала 0,6; 95% ІД –2,6… 3,9; 3 РКД), порушенн сну (середня різниця склала –0,3; 95% ІД –0,8…0,2; 3 РКД) або такох побічних ефектів, як рвота  (ВР 1,00; 95% ІД 0,51… 1,96; 4 РКД).
Однак було встановлено статистично значиме зниження середньої частоти судомних станів, які реєструються щомісячно на фоні застосування канабідіолу, в порівнянні з плацебо (–19,8%, 95% ІД –27,0… –12,6; 3 РКД) та значимо більша кількість пацієнтів, у яких відзначали зменшення числа судомних станів щонайменше на 50% (ВР 1,76; ДІ 95% 1,07… 2,88; 1 РКД), а також побічних ефектів з боку травного тракту (ВР 2,25; ІД 95% 1,38… 3,68; 3 РКД).  Летальні випадки або розвиток епілептичного статусу реєструвались рідко.

Перспективи застосування канабідіолу в педіатричній практиці

Підбиваючи підсумки, автори прийшли до висновку, що дані рандомізованих контрольованих досліджень дозволяються достатньо обгрунтовано судити про ефективність  застосування канабідіола для купування нападів судомних станів у дітей з епілепсією, стійкою до ліків. Однак дослідники підкреслють, що на сьогодні доказова база застосування препаратів медичного канабісу  в основному обмежена даними про канабідіол, тому ці висновки не слід екстраполювати  на всі сполуки на основі канабісу.

ЧИТАТИ: В Україні презентували фільм про канабіс, ліки від епілепсії (ВІДЕО)

“Попри те, що ми не побачили суттєвої кількісної різниці між пацієнтами різних груп, які б демонстрували абсолютне непоширення судомного синдрома, все ж у більшості цих дітей відзначались позитивні зміни у вигляді зменшення частоти епізодів судомних станів на більш, ніж 50% від початкового рівня. А це має істотний вплив на якість життя дітей та їхніх сімей. Враховуючи активний дослідницький інтерес у цій науковій сфері, найближчим часом ми очікуємо розширення доказової бази у цьому питанні” — відзначила Джессі Елліот (Jesse Elliott), керівниця дослідження.
Elliott J., DeJean D., Clifford T. et al. (2018) Cannabis-based products for pediatric epilepsy: A systematic review. Epilepsia, Dec. 4 [Epub. ahead of print].

Відповідь на «Канабіноїди проти дитячої епілепсії. Що відомо вченим?»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *